Previous slide
Next slide

Vanamo Five Position Chair

Category :

Tên sản phẩm: Ghế năm vị trí Vanamo.

Mã sản phẩm : DB.8 –103904

Kích thước sản phẩm:  690(D) x 555(W) x 1055(H)mm

Load : 725 box/40’HC

DO YOU NEED HELP?
PLEASE CONTACT: +84 256 3510012
Scroll to Top