Previous slide
Next slide
Bộ sản phẩm kệ dép tầng
Liên kết đóng, Nan 2,5cm
Khung chân 3cm
Bộ sản phẩm kệ Dép Băng
Cấu trúc liên kết mở
Nan 3,5cm, Độ cao 45cm
Bộ sản phẩm bộ ba
Cấu Trúc Xếp Gọn không gian
Chân , viền, nan cùng cỡ
Scroll to Top