Square folding table set with 2 wings.

Danh mục :
  •  Bàn vuông xếp  2 cánh  – DM.8 :  900 x 900 x 740mm.
  • Ghế xếp  – DM.9 :   470 x 440 x 780mm.
  • Số lương sản phẩn lên container : 270 set/40’HC

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?
HÃY LIÊN HỆ: 0256 3510012

Scroll to Top