Previous slide
Next slide

Bàn xếp treo tường

Category :

Tên sản phẩm : Bàn xếp cánh treo tường

Kích thước sản phẩm : 65,5/34 (D) x 68 (W) x 48,5(H)

Số lượng sản phẩm Lên cont : 1950/ 40 HC

DO YOU NEED HELP?
PLEASE CONTACT: +84 256 3510012
Scroll to Top