Tree Bench

Danh mục :

Tên sản phẩm : Ghế gốc cây  lớn  và Ghế gốc cây  nhỏ

Mã sản phẩm : DB.1  – 991039  và DB.2  – 991040

Kích thước sản phẩm : 1900/700(D) x 600(W) x 920(H)mm

1600/660(D) x 520(W) x 920(H)mm

sản phẩm lên cont :  220(box 1+ 2)/40’HC –  285 (box 1+ 2)/40’HC

BẠN CẦN TRỢ GIÚP?
HÃY LIÊN HỆ: 0256 3510012

Scroll to Top